ManiaBilir | Kullanıcı Sözleşmesi & Gizlilik Politikası

Girdiğiniz siteyi; (maniabilir.com ve alt veya bağlı marka siteleri) ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

maniabilir.com internet sitesini kullanmakla veya maniabilir.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

maniabilir.com Haritaevi Havacılık Mühendislik A.Ş., işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. maniabilir.com, değişiklikleri sitede yayımlamaktadır, ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur.

1. Faaliyet Konusu, Taraflar ve Tanımlar

Haritaevi Havacılık Mühendislik A.Ş. tarafından oluşturulan ve yayım yapılan maniabilir.com, gayrimenkul ve finans piyasalarına ilişkin; reklam, veri, bilgi ve tahminler yayımlayan bir portaldır. Portalın bağlı/alt marka ve domain/url’leri bulunmaktadır.


SİTE, maniabilir.com adlı alan adında bulunan web sitesidir.

MOBİL, site’nin mobil görünümlü sayfaları veya uygulamalarını ifade eder.

KULLANICI veya ÜYE: SİTE'ye üye olan ve SİTE aracılığı ile sağlanacak/ifa edilecek olan hizmet veya ürünleri kullanacak/yararlanacak gerçek kişiyi,

HİZMET/HİZMETLER: SİTE tarafından satışa sunulacak ve sağlanacak/ifa edilecek olan piyasa araştırmaları, resmi kurum/belge incelemeleri, veri, yorum ve kanaatleri içeren yazılı ve/veya digital bilgi ve/veya raporlar ile reklamlardır.

2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler maniabilir.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Sözleşme yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve istenen diğer bilgiler ile gerekiyorsa kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da hizmet talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın www.maniabilir.com web sitesine giriş yapmasıyla, ve bu domain/subdomain alt sayfalarındaki ve Üye/Abone Ol adımındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacaktır. Sözleşmenin konusu maniabilir.com hizmetlerine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

4. Haklar, Sorumluluklar ve Genel Açıklamalar

maniabilir.com’un sorumluluğu, aşağıdaki konularla sınırlıdır.

4.a- tarafların güvenli biçimde kullanabilecekleri bir internet platformu oluşturmak ve işletmek,

4.b- kullanıcıya yazı, digital kayıt ve epostalarda vaat edilen hizmetleri sağlamak.

maniabilir.com, Kullanıcı/Üye tarafından maniabilir.com’a iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

maniabilir.com, girilen bilgilerin elektronik güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır.

maniabilir.com, kullanıcılar tarafından site üzerinden elektronik ortamda iletilen bilgileri şöyle gruplamaktadır;

a. Kişisel Bilgiler; kullanıcıların adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiler ile dir. Bu gibi tüm veriler, veritabanı ve internet güvenliği ile korunacak “Gizli Bilgiler”dir. Kişisel bilgiler; bir bütün halinde –yargı kararları haricinde- üçüncü kişilere asla paylaşılmayacak, açıklanmayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde maniabilir.com personeli ve partnerlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.Kişisel Verilerinizin Güvenliğine Önem Veriyoruz!

Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

maniabilir.com; müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. maniabilir sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı aşağıdaki şekildedir;

-Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

-İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

-Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

-Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

-Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

-Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

-Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

-Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

-Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Bu kişisel veriler maniabilir.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar, Gizlilik Sözleşmesi uyarınca onay vereceğiniz ortaklar ve diğer 3. kişilerdir. Ancak bilmenizi isterizki KVKK gereği organik bağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük bir hassasiyet ile korunması için her türlü önlem tarafımızdan alınmakta bütün 3. Kişiler ile yazılı taahhütler de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar içeren sözleşmeler üzerinden bu paylaşım yapılmaktadır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları, mobil uygulama kanalları ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rızalarının alınması ile toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: maniabilir'e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Saklama Süresi

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili talepleriniz için maniabilir.com sitesi aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

b. Hizmete Özel Bilgiler; kullanıcıların hizmet almak üzere gerektiğinde verebilecekleri, sosyal medya hesabı, taşınmaz/tapu bilgileri vb. veriler ile sitede kaydettikleri yorum, yazışma vb. bilgilerdir. Bu gibi tüm veriler, maniabilir.com tarafından ayrıştırılacak ve bir kısmı veritabanı ve internet güvenliği ile korunacak “Gizli Bilgiler” olarak bir kısmı ise internetten yayımlanabilecek bilgiler olarak işleme tabi tutulacaktır.

Kullanıcı bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

maniabilir.com; kişisel ve hizmete özel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak, istatistiksel çalışmalar yapmak, türev veri ve endeksler üretmek amacıyla kullanabilir veya kişiselliğinden arındırıp genelleştirerek 3 kişi ve kuruluşlarla ticareten paylaşabilir.

maniabilir.com’un; gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

maniabilir.com, kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin, sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

maniabilir.com’dan hizmet alınmış olması, maniabilir.com’da reklam, veri ve hizmetleri yer alan 3.tarafların mesleki ehliyetini, hizmet kalitesini, kanaat ve/veya değerleri vb. maniabilir.com’un temin veya garanti ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle oluşabilecek zararlardan dolayı kullanıcı/üye, maniabilir.com’u sorumlu tutmayacağını; hizmetin içeriği konusunda ilgili 3.tarafın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Size verilen hesap adı/kullanıcı bilgisi/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu kullanıcı bilgisi/hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini maniabilir.com’dan isteyiniz.

5. Kullanıcıların Sorumlulukları

5.1- Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. maniabilir.com, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

5.2- Web sitemizde veya web sitemizden kurulan “link”lerde adı geçen; 3. kişi ve kuruluşlar olabilir; bu durum 3.kişilerin edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt maniabilir.com için bağlayıcı değildir.

5.3- maniabilir.com, bu siteye kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir, internet ve teknolojide doğacak her türlü aksaklıklar tüm taraflar için mücbir sebep olarak görülmelidir.

5.4- İşbu sitede yer alan beyanların veya bilgilerin, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir.

5.5- Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan maniabilir.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda maniabilir.com bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

5.6- Burada yer alan tüm bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. maniabilir.com, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

5.7- maniabilir.com, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

5.8- maniabilir.com web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların maniabilir.com’da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı maniabilir.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, maniabilir.com'a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin maniabilir.com'a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda maniabilir.com’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9- Kullanıcı/Üye, maniabilir.com’un site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10- KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, maniabilir.com tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin maniabilir.com'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11- KULLANICI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel (ticari olmayan) kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1- Her Hakkı Saklıdır ©

6.2- İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları maniabilir.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye maniabilir.com sitesini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3- Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için maniabilir.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler maniabilir.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6.4- maniabilir.com’un yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

7. Anlaşmazlıklar

Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve Ankara (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Web sitemiz, girilen bilgilerin güvenliği açısından 'SSL' sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve değerleme şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

maniabilir.com’dan gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “maniabilir.com bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak, Destek Hattımız’dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

2. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler

Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz hizmetin geçerliliğini, bizim ve/veya değerleme şirketinin size ve/veya 3.kişilere karşı olan sorumluluklarını ve sözleşmelere dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda maniabilir.com hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle maniabilir.com bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Internet, telefon vb. her türlü yöntemle; kamu kurumlarından, özel kuruluşlarından veya gerçek kişilerden sağlanabilen sitenin kendi derlediği veya otomatik kodlarla donattığı; veri, bilgi, reklam, kampanya, haber vb. her türlü bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde maniabilir.com tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, maniabilir.com ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça maniabilir.com’a karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Ayrıca, kullanıcı/üye, siteye kullanıcı olduğu tarihten daha sonra ilave bir hizmeti almayı veya vermeyi talep ediyorsa ek olarak her iş için “Hizmet Sözleşmesi”ni incelemek ve koşullarını uygun buluyorsa kabul ve taahhüt ederek anılan sözleşmeyi de onaylamak, imzalamak veya uzak mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul etmek durumundadır.